Bülten 2021

COVİD 19 Nedeniyle İş Yeri Kapananlar Vergi Durumunu Sorgulayabilecekler

BÜLTEN 2021-40

COVİD-19 NEDENİYLE  424 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE İŞ YERİ KAPANANLAR MÜCBİR SEBEP VERGİ DURUMUNU SORGULAYABİLECEKLER

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 27.01.2021 günlü duyurusuna göre;

524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.

25/01/2021 tarihli ve 313375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Mezkur Tebliğ ile ilan edilen mücbir sebep durumundan yararlanılıp yararlanılamayacağına ilişkin sorgulamaya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak “Bilgilerim/524 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu ve Dilekçesi” menüsünden erişilebilmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

28.01.2020