Bülten 2021

Yıllara Yaygın İnşaat İşinde Vergi Tevkifatı %5

BÜLTEN 2021-48

BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA YAYGIN  İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT ORANI %5

Gelir Vergisi Kanununun 94, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarma işlerinde ödenen istihkak bedelleri tevkifata tabidir.

Tevkifat oranları, Cumhurbaşkanı Kararı (Anayasa Değişikliği öncesi Bakanlar Kurulu Kararı) ile belirlenmektedir.

4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda;

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarma işlerinde ödenen istihkak bedellerinden %3 yerine %5 vergi tevkifatı uygulanacağı ve uygulamanın 01.03.2021 tarihi başından itibariyle yapılacak hakediş ödemelerine  uygulanacağı açıklanmıştır.

Avans ödemeleri de bu kapsamda bir ödeme olup tevkifata tabi olduğu yasa gereğidir.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.02.2021