Bülten 2021

2021 Yılı Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesi Rehberi

BÜLTEN 2021-42

2021 YILI  DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-1 Mart (28 Şubat hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır.

Söz konusu Rehberde:

  • Diğer ücretli kapsamında vergilendirilen hizmet erbaplarının kimler olduğu (Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi),
  • İşe başlamada aranacak belgeler,
  • Vergilendirme dönemi, tarh ve tahakkuk zamanı ile yeri,
  • Verginin matrahı ve hesaplanması,
  • Uygulanacak vergi tarifesi,
  • Hesaplanan verginin ödeme zamanı,
  • Diğer ücretli çalıştıran işverenlerin sorumluluğu,
  • Diğer ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin örnekler,

gibi konularında açıklamalar yer almaktadır.

İlgili rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

29.01.2021