Özel İşlem Vergisi Oranlarındaki Değişiklikler

BÜLTEN 2021-43

ÖZEL İŞLEM VERGİSİ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

30.01.2021 gün ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun  Özel İletişim Vergisi ile ilgili 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar %7,5 dan  yayım tarihinden itibaren % 10’a çıkarılmıştır.

Buna göre,

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %10,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %10,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti  % 10.

d)  (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri  %10,

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

İlgili Karar için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.01.2021