Bülten 2020

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru ve İlk Taksit Süreleri Bir Ay Uzatıldı

BÜLTEN 2020-196

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURU VE İLK TAKSİT SÜRELERİ BİR AY UZATILDI

30 Aralık 2020 gün ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Aralık 2020 gün ve 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkralar hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, karar verilmiştir.

Buna göre;

a) 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunma süresi 31.01.2021 tarihine,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödeme süresi 28.02 2021 tarihine, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödeme süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.12.2o20