Bülten 2020

İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Süre Uzatımı

BÜLTEN 2020-197

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRE UZATIMI

30 Aralık 2020 gün ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  29 Aralık 2020 gün ve 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikincii fıkralarında  belirtilen sürelerin 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre:

  • İşten çıkma yasağı 17.01.2021 tarihinden 17.03.2021 tarihine,
  • İşçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17.01.2021 tarihinden 17.03.2021 tarihine,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17.03.2021 tarihine,

Kadar uzatılmıştır.

İlgili karar için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.12.2020