Bülten 2020

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Nedeniyle Alınmayacak Yıllık İlan ve Reklam Vergileri ve Yıllık Çevre Temizlik Vergisi

BÜLTEN 2020-94

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE ALINMAYACAK YILLIK İLAN VE REKLAM VERGİLERİ VE YILLIK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 

17 Nisan 2020 gün ve  31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması ile ilgili 1 inci maddesinin birinci fıkrasının g bendinde yer alan,

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz

hükmü gereğince, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Koronavirüs (Covıd-19) Salgınını nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı almayacaktır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,17.04.2020