Bülten 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü

BÜLTEN 2020-163

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BROŞÜRÜ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirildiği beyannamedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu beyanname ile ilgili olarak “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü” nü yayımladı.

Bu  broşürde yapılan açıklama başlıkları aşağıdadır.

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Ne Zaman Başlamaktadır?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kimler Verecek?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılacak?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nereye Verilecek?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Vergilendirme Dönemi Nedir?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderileceği Elektronik Ortamlar Nelerdir?

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuklarının Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

İlgili broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.09.2020