Bülten 2020

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 512 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BÜLTEN  2020-07

2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 512 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

23 Aralık 2019 gün ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı %22,58  olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların 2019 yılı tutarlarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenebilecek vergi ve cezalardan bazıları;

Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, Trafik Para Cezaları, diğer para cezaları. Motorlu Taşıtlar vergisi(1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre 2020 yılında %12 olarak uygulanacaktır.).

512 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2020

 

23 Aralık 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30987
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.