Bülten 2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Gelir Vergisi ve Konaklama Vergisi Kanunlarındaki Değişiklikler

BÜLTEN 2020-77

7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA GELİR VERGİSİ  VE KONAKLAMA VERGİSİ KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

26 Mart 2020 gün ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 51 madde, 2 geçici madde, 1 yürürlük ve 1 yürütme maddesinden oluşmaktadır.

Bu kanun 32 kanunda değişiklik yapmıştır. Vergi Kanunlarda değişiklik yapan hükümler aşağıdadır.

MADDE 4 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmaz.”

Bu değişiklikle, döviz cinsinden yapılan emeklilik yatırım fonu katkı payı ödemelerinden  doğacak kur farkları gelirleri gelir vergisi uygulamasında gelir sayılmayacağı esası gelmiştir.

MADDE 51 – 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/4/2020” ibaresi “1/1/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle, 7194 sayılı Kanunla 6802 sayılı  Kanuna eklenen  Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi 01.04.2020 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir.

7226 sayılı kanununa ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,27.03.2020