Bülten 2020

GEKAP ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

BÜLTEN 2020-149

GEKAP VE PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesindeki ürünlerin geri kazanım katılım paylarının beyanı ile tahsiline yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen dilekçe, başvuru ve şifai görüşmeler doğrultusunda hazırlanan Sıkça Sorular derlenerek Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanmıştır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Aynı bakanlık, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili olarak hazırladığı sıkça sorulan soruları da  web sitesinde yayımlamıştır

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına ilişkin sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.08.2020