Bülten 2020

2020 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarının Tespitinde Dikkate Alınacak Kurlar

BÜLTEN(2020-13)

2020 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR

27 Aralık 2019 gün ve 30991 ( Mükerrer 2)sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 85 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2020 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,82 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise ekte yer alan tebliğde  gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2020