Bülten 2020

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

BÜLTEN  (2020-36)

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE  İŞVERENE MALİYETİ

27 Aralık 2019 gün ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Tespit Komisyonunun 26.12.2019 karar tarihli ve 2019/1 karar nolu kararında; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 98,10 (doksan sekiz lira on kuruş ) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.

Buna göre; 2020 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt (98,10*30=) 2.943,00 TL.’dir.

Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 14 412,02
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 29,43
GELİR VERGİSİ % 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ % 0 7,59 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 456,17
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 58,86
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.458,03

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

Kapıcılar 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün  (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)  

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 14 412,02
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 29,43
KESİNTİLER TOPLAMI 441,45
NET ASGARİ ÜCRET 2.501,55

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 456,17
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 58,86
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.458,03

 

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (220,73) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020