Bülten 2020

İşe Başlama ve İşi Bırakma Konularında Gelir İdaresi Başkanlığı Broşür ve Sunumu

BÜLTEN 2020-131

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BIRAKMA KONULARINDA  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BROŞÜR VE SUNUMU

Gelir İdaresi Başkanlığı https://www.gib.gov.tr/  adresinde “İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi” broşürü ve “İşe Başlayan ve İşi Terk Eden Mükellefler İçin Temel Bilgiler” sunumu yayınlanmıştır.

I“İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi” broşürü konuları;

1-İşe Başlama Bildirimi Vermeye Mecbur Olanlar Kimlerdir?

2-Tüccarlarda ve Serbest Meslek Erbabında İşe Başlama Kriterleri?

3-İşe Başlama Bildirimini Kimler, Hangi Sürede ve Nasıl Yapar?

4-Vergi Dairesi Yoklamayı Ne Zaman Yapar?

5-İşe Başlamada Defter Tasdik Süreleri?

6-Mükellefin Bildireceği Değişiklikler?

7-İşi Bırakma Bildirimi?

8-Ticaret Şirketlerinde Kaydın Sona Erdirilmesi?

9-Mükellefiyet Kaydı İdarece Hangi Hallerde Terkin Edilir?

10-Sahte Belge Nedeniyle Vergi Mükellefiyetleri Sonlandırılanların Tekrar İşe Başlaması?

11-İşi Bırakma ve Değişiklik Bildirimleri Hangi Sürede ve Nasıl Yapılır?

II-“İşe Başlayan ve İşi Terk Eden Mükellefler İçin Temel Bilgiler”sunumunda açıklanan konular;

1-İşe Başlama, Değişiklik ve İşi Bırakma Bildirimleri

2-Elektronik Yoklama Sistemi

3-Bildirimler İle İlgili Yaptırımlar

4-Belge Düzeni-Temini-İptali

5-Tahsilat-Ödemelerin Belgelendirilmesi

6-Defter Tutmaya İlişkin Kuralları; Elektronik Ortamda Defter Tutma ve Defter Beyan Sistemi

7-Defter Kayıt Süreleri

8-Muhafaza-İbraz ve Bilgi Verme Ödevi

9-Ödeme Kaydedici Cihaz

10-E-Beyanname

11-Form Ba ve Form Bs Bildirimi

12-Beyanname Verme-Ödeme Dönemleri

 

İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi Broşürü için tıklayınız

İşe Başlayan ve İşi Terk Eden Mükellefler İçin Temel Bilgiler Sunumu için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,15.06.2020