Bülten 2020

Serbest (Döviz) Fonlarının P0rtföy İşletmeciliği Kazanç Tevkifat Oranı

BÜLTEN 2020-129

SERBEST (DÖVİZ) FONLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ KAZANÇ TEVKİFAT ORANI % 15 OLDU

3 Haziran 2020 gün ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Haziran 2020 günlü ve Karar Sayısı:2604  Cumhurbaşkanı Kararında,

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak  belirlenmiştir.

Bu karar yayımlandığı tarih olan 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.06.2020