Bülten 2020

Koronavirüs Nedeniyle Tamamlanamayan Teşvikli Yatırımlarda Süre Uzatımı

BÜLTEN 2020-104

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TAMAMLANAMAYAN TEŞVİKLİ YATIRIMLARDA SÜRE UZATIMI

9 Mayıs 2020 gün ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  8 Mayıs 2020 gün ve 2501 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

9 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe giren  bu hükme göre ; teşvik belgeli yatırımlarda süre uzatımı için yatırımların;

– Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet halleri nedenlerle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan,

– 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan,

olması gerekmektedir.

(Koronavirüs salgını bu kapsamda olduğu anlaşılmaktadır)

Talep edilmesi halinde, yatırımın tamamlanabilmesi için verilebilecek süre bir yıla kadardır.

Not: Bu madde hükmü, aşağıda yer alan 2012/3305 sayılı BKK’nın Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.”

8 Mayıs 2020 gün ve 2501 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararı için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 09.05.2020