Bülten 2020

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin E-Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Duyuru

BÜLTEN 2020-67

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge.gibgov.tr internet sitesinde 11.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuruda;

“….vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

  1. a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,
  2. b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.”

açıklamasında bulunmuştur.

Aynı duyuruda,

Serbest meslek mükelleflerinin, e-imza araçları veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin ederek aşağıda yer alan üç yöntemden birini   kullanarak e serbest meslek makbuzlarını  düzenleyebilecekleri  belirtilmiştir.

Bu yöntemler;

1.GİB Portal Yöntemi: Başkanlık tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler.

2.Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla faydalanabilirler.

3.Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, süreleri  içerisinde ilgili başvurularını yapmamaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest Makbuzu olarak düzenlemeleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin uygulanmamasını gerektirecektir.

İlgili duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,12.03.2020