Bülten 2020

Mücbir Sebep Nedeniyle Uzayan Sosyal Güvenlik Primlerinin Gider Yazılma Zamanı

BÜLTEN 2020-109

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE UZAYAN  SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN GİDER YAZILMA ZAMANI

Korona virüs (COVID-19)  isimli salgın hastalık nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı 24.03.2020 gün ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği mücbir sebep halinde olan mükellefleri belirlemiştir. Bu belirlemeye uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli ve 2020-188 sayılı karar gereğince mücbir sebep kapsamına giren mükellefler aşağıda olduğu şekilde belirlenmiştir.

Bu mükelleflerin, prim beyanname verme süreleri uzamamıştır. Ödeme süreleri, aşağıda belirtilen şekilde uzatılmıştır.

Tahakkuk edip ödeme süresi uzayan primlerin gider yazılma zamanı, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 88 inci maddesinin 11 nci fıkrasında yer alan “Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. hükmüne göre ancak ödendiği dönemde gider yazılabilir. 174 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de aynı açıklama bulunmaktadır.

Bu hükme göre, sosyal güvenlik primleri mücbir sebep nedeniyle  uzayan ödeme süresi içinde hangi dönemde ödeme yapılmış ise prim o dönemin gideri olarak gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında  gider yazılır.

A-01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında aşağıdaki mükellefler mücbir sebep halinde olduğunu kabul etmiştir.

a-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

b-Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

-Alışveriş merkezleri dahil perakende,

-Sağlık hizmetleri,

-Mobilya imalatı,

-Demir çelik ve metal sanayii,

-Madencilik ve taş ocakçılığı,

-Bina inşaat hizmetleri,

-Endüstriyel mutfak imalatı,

-Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

-Araç kiralama,

-Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

-Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

-Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

-Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

-Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

-Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

-Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

c-Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Bu mükellefler için ödeme zamanları aşağıdaki gibidir.

Prim Dönemi Ödeme Süresi Uzayan Ödeme Süresi
2020 Mart 30.04.2020 02.11.2020
2020 Nisan 01.06.2020 30.11.2020
2020 Mayıs 30.06.2020 31.12.2020

B22/3/2020 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kaldırılıncaya kadar aşağıdaki mükellefler mücbir sebep halinde olduğunu kabul etmiştir.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca;

– 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler.

Bu mükellefler için ödeme zamanları aşağıdaki gibidir

Prim Dönemi Ödeme Süresi Uzayan Ödeme Süresi
2020 Şubat 31.03.2020 Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.
2020 Mart 30.04.2020 Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.
2020 Nisan 01.06.2020 Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.
2020 Mayıs 30.06.2020 Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.05.2020