e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarının Gönderilmesi

BÜLTEN 2020-81

E-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARININ GÖNDERİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi web sitesinde 30.03.2020  günlü duyurusunda, 01.04.2020 tarihinden itibaren yeminli mali müşavirler tarafından vergi dairesine verilecek olan e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hakkında yapılacak işlem hakkında bilgi vermiştir.

İlgili sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,31.03.2020

 

e-YMM TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU (30.03.2020)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında 13.11.2019 tarihinde yayımlanan 1 Sıra No.lu Sirkü ile “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15.11.2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilebileceği, 01.04.2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilebileceği belirtilmiştir.

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarında 301-Mal İhracatı Tablo Formatı ve Belge Yükleme Formatı olmak üzere 2 ayrı yöntem bulunmakta olup, mevcut durumda 301/Mal İhracatı İstisnası iadelerine ilişkin düzenlenecek raporlar, söz konusu yöntemlerden herhangi birisi tercih edilerek elektronik ortamda gönderilebilmektedir.

01.04.2020 tarihi itibariyle uygulamaya aynı şekilde devam edilecek olup 301/Mal İhracatı İstisnası iadelerine ilişkin düzenlenecek raporlar 301/Mal İhracatı Tablo Formatı veya Belge Yükleme Formatından herhangi biri seçilerek düzenlenebilecektir.

e-YMM Tasdik Raporları ile ilgili soru, sorun ve önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresleri/telefon numaralarından irtibata geçilmesi gerekmekte olup, devam eden olağanüstü şartlardan dolayı sorunların öncelikle e-mail adreslerine iletilmesinin değerlendirme sürecini kısaltacağı düşünülmektedir.

 

ADI SOYADI E-POSTA ADRESİ TELEFON
Haydar TERCANLI htercanli@gelirler.gov.tr 0312 302 15 06
Merve NİĞDELİOĞLU GÜNEY MGUNEY@gelirler.gov.tr 0312 302 14 40
Erkan ÖZTÜRK ERKAN.OZTURK@gelirler.gov.tr 0312 302 17 80