2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatıldı

BÜLTEN 2020-93

2019 YILINA AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRESİ 30  NİSAN 2020 TARİHİNDEN 1 HAZİRAN 2020 SONUNA UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 17.04.2020 gün ve 127 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesini ve bu beyannamede yazılı ödenecek vergilerin ödeme süresini 1 Haziran 2020 günü sonuna uzatmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

Not:Bu uzama nedeniyle, 2019 Aralık Defter Beratı yükleme süresi 01 Haziran 2020 tarihine uzamıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,17.04.2020

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/127

Konusu: 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 17/4/2020

Sayısı: VUK-127/ 2020-6

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı