Bülten 2020

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme ve Ödeme Süresi 30 Nisan 2020 Sonuna Uzatıldı

BÜLTEN 2020-70

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRESİ 30 NİSAN 2020 SONUNA UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 17.03.2020 gün ve 125 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31.Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve bu beyannamede yazılı ödenecek vergilerin ödeme süresini 30 Nisan 2020 günü sonuna uzatmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,17.03.2020

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125

Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 17/03/2020

Sayısı: VUK-125 / 2020-4

 

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

   Bekir BAYRAKDAR

   Gelir İdaresi Başkanı