Bülten 2020

1 Nisan-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Hava Yolcu Taşımacılığında KDV Oranı %1 Uygulanacak

BÜLTEN 2020-72

1 NİSAN-30 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI % 1 OLARAK UYGULANACAKTIR

22 Mart 2020 gün ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Mart 2020 gün ve 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi  Oranlarının  Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanacak aşağıdaki madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5-(1) Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ,bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.”

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulunun 1 inci maddesi,  mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları ile ilgili olup (b) bendi ise, Karara ekli (I ) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetlerin KDV oranı %1 olarak tespit edildiğidir.

Bu hükme  göre, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde katma değer vergisi oranı % 1 olarak uygulanacaktır.

İlgili CB Kararı için tıklayınız.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,22.03.2020