Bülten 2020

E-İmza veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca e-smm Uygulaması

 

BÜLTEN 2020-113

ELEKTRONİK İMZA VEYA MALİ MÜHÜR TEMİN SÜREÇLERİ DEVAM EDEN SERBEST MESLEK ERBAPLARINCA e-SMM UYGULAMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik imza veya mali mühür temin süreçleri devam eden serbest meslek erbaplarınca e-smm uygulamasına ilişkin 25 Mayıs 2020 tarihli duyuru yayınlamıştır.

Bu duyuruya göre;

509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbaplarına (SM, SMMM, YMM, Doktor, Mühendis, Avukat, Sanatçı, Menajer vb.), 01/06/2020 tarihinden itibaren “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu” (e-SMM) uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-SMM olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak, Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-İmza ya da mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  uygulamasında yer verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanılarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine imkanı sağlanmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükellefler ise  ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

Bu şekilde başvurularını yapan ve e-imza veya mali mühürlerini en geç Haziran ayı içinde temin eden serbest meslek erbabı Haziran ayı içinde e- imza veya mali mühürlerini kullanarak e- serbest meslek makbuzunu veya kağıt ortamında serbest meslek makbuzunu düzenleyebileceklerdir. 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ise e-serbest meslek makbuzunu zorunlu olarak kullanacaklardır.

Sözü edilen duyuru için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.05.2020