Bülten 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verme Süresinde Değişiklik Genel Tebliği (Sıra No:3)

BÜLTEN 2020-73

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

22 Mart 2020 gün ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan, “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” de;

1-Geri Kazanım Beyanname Verme Süreleri Değişti

Geri Kazanım Katılım Beyannamesi ile ilgili 4 üncü maddede, beyanname verme süreleri,

a-Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b-Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiş iken,

beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a-Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b-İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a-Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b-İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c-Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç-Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2-Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Örnekler Yenilendi

Tebliğin 12/B maddesinde yer alan geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler yukarıda yer alan beyanname verme sürelerine göre yenilenmiştir.

3-Tebliğe Geçici Madde 2 Eklendi

Bu madde aşağıdadır.

“Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.”

İlgili genel tebliğ için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,22.03.2020