Bülten 2020

2020 Yılında Beyan Edilecek Gelirler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Rehberleri

BÜLTEN 2020-59

2019 YILI GELİRLERİ İÇİN 2020 YILINDA VERİLECEK YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ REHBERLERİ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2019 yılında gelir vergisine tabi kazanç, irat ve ücretleri olan mükelleflerin 2020 yılında verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini düzenlemelerinde kolaylık sağlayacakları vergi rehberlerini hazırlamıştır.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereklidir.

2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler.

Gelir idaresi Başkanlığının internet sayfası www.gib.gov.tr üzerinden Hazır Beyan Sistemine ulaşmak mümkündür.

Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verirken faydalanacakları rehberlere aşağıda yer alan linklerden ulaşmak mümkündür.