Bülten 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması Kapsamındaki Ürünlerin Tanımlanması

BÜLTEN 2020-58

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN TANIMLANMASI

31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’in 6 ncı maddesi birinci fıkrasının (c) bendi gereği, Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerin tanımlanması ve Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’in genel uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanmıştır.

Bu açıklamalara ulaşmak için tıklayınız