Bülten 2020

Tavuk Yumurtası, Balık ve Mobilya Teslimlerinin Katma Değer Vergisi Oranları İndirilmiştir

BÜLTEN 2020-38

TAVUK YUMURTASI, BALIK VE MOBİLYA TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İNDİRİLMİŞTİR

2 Ocak 2020 gün ve 30996(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Ocak 2020 gün ve 1994  Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar“ ın yürürlüğe konulmasına ,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararla;

1-Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir.

2-Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiştir.

3-GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Sözü edilen mobilyalar,30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarına göre aşağıdadır.

9401.30 Yüksekliği ayarlanılabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar(kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401,69 Diğerleri (Ahşap iskeletli, oturmaya mahsus  diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus  diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar.
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404,21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

Bu karar, yayım tarihi olan 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.01.2020