Bülten 2020

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 521 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BÜLTEN  2020-183

2020 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 521 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

28.11.2020 gün ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11  olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların 2020 yılı tutarlarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenebilecek vergi ve cezalardan bazıları;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, Trafik Para Cezaları, diğer para cezaları.

521 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

28.11.2020

 

28 Kasım 2020 CUMARTESİ            Resmî Gazete               Sayı : 31318

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 521)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.