Bülten 2020

Türk Ticaret Kanununa Göre Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faizi

BÜLTEN 2020-37

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZİ

2 Ocak 2020 gün ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TC Merkez Bankası Tebliğine göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Bu oran ve tutar, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2020