Bülten 2020

2020 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna ve Matrahları

BÜLTEN (2020-16 )

2020 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRAHLARI  

27 Aralık 2019 gün ve 30991 (Mükerrer2) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2020 yılında uygulanacak olan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2019 İstisna Tutarı TL 2020
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 306.603
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 613.582
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 7.060
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 7.060

Verginin oranları

Matrah 2019 Yılı Matrah 2020 Yılı  

Veraseten

İntikallerde Vergi Oranı%

İvazsız  

İntikallerde Vergi Oranı %

İlk 290.000 TL için İlk 350.000 TL için 1 10
Sonra gelen 700.000 TL için Sonra gelen 850.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.500.000 TL için Sonra gelen 1.800.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.700.000 TL için Sonra gelen 3.300.000 TL için 7 25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020