Bülten 2019

Bülten 2019-115 Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

BÜLTEN 2019-115

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının  13.11.2019  gün ve YMM/2019-1 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 1de, “Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi” hakkında açıklama yapılmıştır.

Bu açıklama aşağıdadır.

“2. KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülmüştür. 15/11/2019 tarihinden elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun başladığı tarihe kadar söz konusu raporlar halihazırda olduğu gibi vergi dairelerine kağıt ortamında teslim edilebilecektir.”

Sözü edilen sirkülere ulaşmak için tıklayınız.