Bülten 2019

Bülten 2019-116 e-YMM Tasdik Raporları Teknik Kılavuzu

BÜLTEN 2019-116

e-YMM TASDİK RAPORLARI TEKNİK KILAVUZU

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 1 Haziran 2019 gün ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)” de Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu tebliğin 11 nci maddesine göre, Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları bu Tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

13.11.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren YMM/2019-1 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 1” de ise, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülmüştür.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 14.11.2019 tarihinde e-YMM Tasdik Raporları Teknik Kılavuzunu yenileyerek yeniden yayınlamıştır.

Bu teknik Kılavuzda;

I-GENEL HUSUSLAR

II-e-YMM TASDİK RAPORLARI HZIRLAMA BÖLÜMÜ

III-ORTAK HUSUSLAR

IV- KULLANICI GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

V- RAPORU SERBEST BIRAKMA-ÜZERİNE ALMA İŞLEMLERİ

bölümleri yer almaktadır.

Teknik kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 14.11.2019