Bülten 2019

Bülten 2019-80 Hurdaya Çıkarılan Taşıtların Yerine Alınan Taşıtların İktisabında Tahakkuk Eden ÖTV’nin Terkini

BÜLTEN 2019-80

HURDAYA  ÇIKARILAN TAŞITLARIN YERİNE ALINAN TAŞITLARIN İKTİSABINDA TAHAKKUK EDEN ÖTV’NİN TERKİN EDİLECEK KISMI

15 Haziran 2019 gün ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında,

7176 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilebilecek kısmı, binek otomobili ve arazi taşıtları için, ÖTV matrahları esas alınmak suretiyle 0 ilâ 15.000 TL olarak, diğer araç cinsleri (minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve tır çekicisi)  için ise matrahına bakılmaksızın 15.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

15 Haziran 2019 tarihinden itibaren, uygulama aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL) 01.05.2019 Tarihinden Sonra Uygulanan Terkin Edilecek ÖTV Tutarı 15.06.2019 Tarihinden Sonra Terkin Edilecek ÖTV Tutarı
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 15.000
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp,120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 12.000
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 0