Bülten 2019

Bülten 2019-81 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Tespit Edilmiştir

BÜLTEN 2019-81

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5 OLARAK TESPİT EDİLDİ

29 Haziran 2019 gün ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Haziran 2019 gün ve 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

Bu karar  1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

05.09.2018 tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta iken yeni uygulanacak oran %2,5 daha önceki uygulamada olduğu gibi, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir.

Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte;

-Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesindeki gecikme faizi,

-Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesindeki pişmanlık zammı,

da aynı değişmiştir.

İlgili karar için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,29.06.2019