Bülten 2019

Bülten 2019-23 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları İle Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

BÜLTEN (2019-23)

BAZI MALLARA  UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA

KARAR

31 Aralık 2018 gün ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.12.2018 gün ve 538 sayılı Cumhurbaşkanı Karar’ında “Tütün Fonu Tutarları İle Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu karara göre;

1- 21.12.2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “150 $/ton” ibaresi “0 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

2- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları ekte yer alan Kararda belirtilen  şekilde belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararına ulaşmak için tıklayınız.