Bülten 2019

Bülten 2019-29 2019 Yılında Uygulanacak SSK Primlerine Esas Taban ve Tavan Ücret Sınırları

BÜLTEN ( 2019-29 )

2019 YILINDA UYGULANACAK SSK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET SINIRLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin (2.558,40 TL) otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre  2019 yılı itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

TABAN ÜCRET TL TAVAN ÜCRET TL
Günlük Kazanç 85,28 639,60
Aylık Kazanç 2.558,40 19.188,00

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2019

www.erdogduozymm.com