Bülten 2019

Bülten 2019-75 Mevduat Faizlerindeki Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Cumhurbaşkanı Kararıyla Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2019-75

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARINDA CUMHURBAŞKANI KARARIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda yer alan mevduat faizlerinden yapılacak tevkifat  oranı yeniden belirlenmiştir.

“2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına  bağlı  olarak  değişken  faiz  oranı  uygulanan  l  yıldan  uzun  vadeli hesaplarda %0,”

Bu tevkifat oranları, 01 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanacaktır.

Sözü edilen karara ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.05.2019