Bülten 2019

Bülten 2019-30 2019 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerin Uygulayacağı Tasdik Hadleri

BÜLTEN 2019-30

2019 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2019 yılında herhangi bir belirleme olmadığı için uygulanacak hadler, 2018 Yılı için tespit edilen hadler, yeniden değerleme haddi olan % 23,73 oranında artırılarak aşağıda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI 2016 YILI

TL

2017 YILI

TL

2018 YILI

TL

Aktif Toplam 6.741.000 8.012.000 9.913.000
Net Satışlar Toplamı 13.994.000 16.019.000 19.820.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM 2017 YILI

TL

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 491.000 562.000 695.000
29/2 982.000 1.124.000 1.391.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 129.000 148.000 183.000

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2018

Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler       TL

01.01.2019

Tarihinden   İtibaren   Düzenlenen   Belgeler TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 29.000 36.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 86.000 106.000

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2017 YILI

TL

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 10.000 11.400 14.100

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2017 YILI

TL

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 257.000 294.000 364.000

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 04.01.2019

www.erdogduozymm.com