Bülten 2019

Bülten 2019-26 Araç Sınıfları İtibarıyla Kullanılması Yasak Olan Köprülerden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezaları

BÜLTEN 2019-26

ARAÇ SINIFLARI İTİBARIYLA KULLANILMASI YASAK OLAN KÖPRÜLERDEN GEÇİLMESİ NEDENİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

31 Aralık 2018 gün ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11) de,

6001 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde “(2/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.” açıklaması yapılmıştır.

Bu açıklamaya göre yapılacak işlemler;

1-Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler,

2-Vergi Dairelerince yapılacak işlemler,

3-Ödenen tutarların iadesi,

şeklinde açıklanmıştır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.01.2019