Bülten 2019-25 Bazı Römorkların Katma Değer Vergisi Hakkında Karar

BÜLTEN (2019-25)

BAZI RÖMORKLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ HAKKINDA KARAR

31 Aralık 2018 gün ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.12.2018 gün ve 541 sayılı Cumhurbaşkanı Karar’ında 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararının  4 üncü maddesinde yer alan “87.05” ibaresinden sonra gelmek üzere “8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.40.00.00.00” ibareleri eklenmiştir.

Buna göre; 8716.20.00.00.00 (Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar), 8716.31.00.00.00 (Tanker römork ve yarı römorklar), 8716.39 (Diğerleri), 8716.40.00.00.00 (Diğer römorklar ve yarı römorklar)  da 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında olduğu gibi, bazı kara araçlarına ilişkin %1 oranında KDV’ye tabi olmuştur.

Söz konusu uygulama 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.01.2019