Bülten 2019

Bülten 2019-27 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/15) YMM Tasdiki

BÜLTEN 2019-27

İTHALATTA  GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/15)

(YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİKİ)

31 Aralık  2018 gün ve 30624(4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan;

İthalatta  Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/15)’de;

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

7311.00.11.10.00 250 ve daha fazla atmosfer

Basıncı dayanıklı olanlar

3
7311.00.11.90.00 Diğerleri 3
7311.00.13.10.00 250 ve daha fazla atmosfer

Basıncı dayanıklı olanlar

3
7311.00.13.90.00 Diğerleri 3

*Brüt Ağırlık

Yukarıda yer alan kaplar ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Gözetim belgesi başvurularında bu tebliğin ekinde bulunan,

1-Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

a-Firma gözetime tabi ürünün alım satımını yapan tacir firma ise;

-Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu,

b-Firma üretici firma ise,

-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu,

Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilmesi gerekir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.01.2019