Bülten 2018-147 Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların ve Bunların Elektronik Ortamda Satışlarında KDV Oranı Değişikliği  

BÜLTEN 2018-147

GAZETE, DERGİ, KİTAP VE BENZERİ YAYINLARIN VE BUNLARIN

ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞLARINDA KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

19 Aralık 2018 gün ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında  “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”;

Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ek (I) sayılı listenin 8 inci sırası  ile  (II)  sayılı  listenin  “B)  DİĞER  MAL  VE  HİZMETLER”  başlıklı  bölümünün 14 üncü sırası 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildi.

Karara göre,

1-(I) sayılı listenin 8 inci sırası değişiklik  öncesi (üzeri çizili) ve değişiklik sonrası sırası aşağıdaki gibidir

8-Gazete  ve  dergiler  (21/6/1927  tarihli  ve 1117   sayılı   Kanun   hükümlerine   göre poşetlenerek   satılanların   tesliminde   bu Kararın  1  inci maddesinin    (a)    bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (2013/5595 sayılı  BKK  ile  eklenen  ibare.  Yürürlük: 02/12/2013) bu   yayınların   elektronik ortamda  satışı  (elektronik  gazete  ve  dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

“8-Gazete  ve dergiler (Bu  yayınların elektronik ortamda  satışı,  elektronik  gazete  ve dergi okuyucu,   tablet   ve   benzerlerinin   teslimi ile 21/6/1927  tarihli  ve  1117  sayılı  Kanun hükümlerine  göre  poşetlenerek  satılanların tesliminde, bu Kararın l inci maddesinin  birinci fıkrasının  (a)  bendinde  belirtilen  vergi  oranı uygulanır.),”

2- (II)  sayılı  listenin  “B)  DİĞER  MAL  VE  HİZMETLER”  başlıklı  bölümünün 14 üncü sırası değişiklik öncesi (üzeri çizili) ve değişiklik sonrası sırası aşağıdaki gibidir

“14-Kitap  ve  benzeri  yayınlar  (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek   satılanların   tesliminde   bu Kararın  1  inci  maddesinin  (a)  bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (2013/5595 sayılı  BKK  ile  eklenen  ibare.  Yürürlük: 02/12/2013) elektronik   kitap   (e-kitap)   ve benzeri  yayınların  elektronik  ortamda  satışı (elektronik  kitap  okuyucu,  tablet  ve  benzerleri hariç), kurşun  kalem,  boya  kalemleri,  sulu boya  ve  pastel  boyalar,  okul  defterleri,  silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

“14-Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap)  ve  benzeri  yayınların elektronik ortamda  satışı,  elektronik  kitap  okuyucu,  tablet ve  benzerlerinin  teslimi ile  21/6/1927 tarihli  ve 1117   sayılı   Kanun   hükümlerine   göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır),  kurşun kalem, boya  kalemleri,  sulu  boya  ve  pastel  boyalar, okul  defterleri, silgi,  kalemtıraş,  cetvel, pergel, gönye, iletki,”

Yukarıda (I) sayılı Listenin 8 nci sırasındaki gazete ve dergilerin KDV oranı %1, parantez içinde yer alan  diğer malların KDV oranı %18,

(II) sayılı Listenin “B)  DİĞER  MAL  VE  HİZMETLER”  başlıklı  bölümünün 14 üncü sırasında yer alan kitap ve benzeri yayınlar, kurşun kalem, boya  kalemleri,  sulu  boya  ve  pastel  boyalar, okul  defterleri, silgi,  kalemtıraş,  cetvel, pergel, gönye ve iletkinin KDV oranı %8, parantez içinde  yer alan diğer malların KDV oranı %18’dir.

Cumhurbaşkanlığı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir