Bülten 2018

Bülten 2018-148 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergi Kesintisi Kapsamına Alınmıştır

BÜLTEN 2018-148

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİ GELİR VE KURUMLAR VERGİ KESİNTİSİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR

 19 Aralık 2018 gün ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  94 ncü maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci ve 30 uncu maddelerine konulan hükümlerle

internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmet verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01.01.2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu Karara göre;

1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde sayılan, kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere; internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmet verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden (avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler), ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın % 15 gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.

2-Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde sayılan, kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere; internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmet verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden (avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler), ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın % 0 (sıfır) kurumlar vergisi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.

3- Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumlara, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmet verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden (avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler), ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın % 15 kurumlar vergisi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir