Bülten 2018

Bülten 2018-64 Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri Verilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2018-64)

MART 2018 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 104 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Mart 2018 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini uzattı.

Verme süresi uzatılan beyannamelere  ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Süresi Uzatılan İşlem Gelir İdaresi Sirküleri Dönemi Yasal Süresi Son Gün Uzatılan Süre Son Gün Ödeme Süresi Son Gün
Muhtasar Beyanname 24/04/2018

VUK-104

Mart 2018 24 Nisan 2018 26 Nisan 2018 26 Nisan 2018
Damga Vergisi Beyannamesi 24/04/2018

VUK-104

Mart 2018 24 Nisan 2018 26 Nisan 2018 26 Nisan 2018
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 24/04/2018

VUK-104

Mart 2018 24 Nisan 2018 26 Nisan 2018 26 Nisan 2018

Not: Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini son gün 23.59’ a kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Sözü edilen Gelir İdaresi Başkanlığı Sirkülerleri aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/104

Konusu: Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 24/04/2018

Sayısı  : VUK-104 / 2018-8

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;  Mart 2018 dönemine ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Nisan 2018) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK     

Gelir İdaresi Başkanı