Bülten 2018

Bülten 2018-74 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Gelir Vergisi Tevkifatı KDV Oranı ve ÖTV Uygulamalarında Değişiklikler Yapılmıştır.

BÜLTEN 2018-74

2018/11750 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI KDV ORANI VE ÖTV UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

18 Mayıs 2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 

Bu kararla özet olarak;

1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranı %5 den % 0 (sıfır)a indirilmiştir.

Bu karar, yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2-İşyeri teslimlerinde uygulanan %18 katma değer vergisi oranı %8 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Bu karar, yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3-7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı ile hurdaya çıkartılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerler veya kişiler ve bunlarda aranacak nitelikler belirlenmiştir.

Bu karar, 27.03.2018 tarihinden itibaren ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlara uygulanmak üzere 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kararı görmek için tıklayınız.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,18.05.2018