Bülten 2018

Bülten 2018-116 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklikler

BÜLTEN 2018-116

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER

4 Eylül 2018 gün ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

4 Eylül 2018 günü yürürlüğe giren ve yürürlük tarihinden itibaren altı ay geçerli olan bu tebliğe göre;

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilecektir.

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Sözü edilen tebliğde ayrıca;

a-Peşin döviz karşılığı yapılan ihracat ile özelliği olan ihracat döviz işlemlerine ilişkin süreler de belirtilmektedir.

b-İhracat işlemlerinde sorumluluk, ihracat bedellerinden indirimler, hesap kapatma,ihbar ve ek süre, mücbir sebep halleri ve terkin

konularına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Sözü edilen tebliğe ulaşmak için tıklayınız