Bülten 2018

2018 Eylül Vergi Takvimi

BÜLTEN (2018-115)

EYLÜL 2018 VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih  Konu
01/09/2018 10/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 11/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi