Bülten 2018

Bülten 2018-117 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2 Olarak Tespit Edildi

BÜLTEN 2018-117

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2 OLARAK TESPİT EDİLDİ

5 Eylül 2018 gün ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Eylül 2018 gün ve 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

Bu karar yayım yayın tarihi olan 5 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

19.10.2010 tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,4 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta iken yeni uygulanacak oran %2, daha önceki uygulamada olduğu gibi, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir.

Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte;

-Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesindeki gecikme faizi,

-Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesindeki pişmanlık zammı,

da aynı değişmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,05.09.2018