Bülten 2018

Bülten 2018-68 2018 I. Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

BÜLTEN ( 2018-68 )

2018 I. GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 11.05.2018 gün ve VUK—105/2018-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/105 ile, 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak, Şubat , Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememekte olup, kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödenecektir.

İlgili sirküler aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,11.05.2018

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/105

Konusu: 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Tarihi: 11/05/2018

Sayısı: VUK-105/ 2018-9

1.Giriş:

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Mayıs 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı