Bülten 2018

Bülten 2018-67 Bazı Kurumlarda Personel Çalıştırılmasının KDV Oranı Hakkında 2018/11658 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

BÜLTEN 2018-67

BAZI KURUMLARDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASININ KDV ORANI HAKKINDA 2018/11658 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

9 Mayıs 2018 gün ve 30416 sayılı Resmi Gazete’de, 2018/11658 sayılı BKK ile KDV oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenmiştir.

Buna göre, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere 1/6/2018 tarihinden itibaren %1 oranında KDV uygulanması sağlanmıştır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararın ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,09.05.2018